Design Thinking | Underside | Agence digitale

Design Thinking.

De digitale transformatie van bedrijven impliceert verandering: andere tools maar ook andere menselijke aspecten. 

Die bedrijven willen zich transformeren om efficiënter te werken: ze willen hun processen optimaliseren, het gebruikerstraject en de diverse contactpunten tussen klant en het bedrijf herbekijken.

Aan dit alles moet belangrijk denkwerk voorafgaan. Daarom starten wij onze projecten met Design Thinking-sessies: zo kunnen we de klant vanaf de start van het proces begeleiden.

Design Thinking is een tool voor innovatie in de vorm van creatieve workshops. Het gaat om een menselijke en collaboratieve aanpak waarvoor een multidisciplinair team nodig is. Het doel is samen met de klant ideeën te genereren, samen waarde te creëren en te checken of aan de geïdentificeerde behoeften wordt voldaan.

De mens staat centraal in deze denkoefening. 

Een Design Thinking-sessie in de praktijk:

- Een tiental deelnemers

- Geëngageerde mensen die de ambassadeurs van het project worden

- Een multidisciplinaire werkgroep

- Creatieve workshops, georganiseerd over halve dagen

De opeenvolgende stappen in Design Thinking:

- De empathische fase

- De verheldering van de vraag

- De ideeënvorming

- De prototyping

- De testing

Waarom werken we met deze methodologie?

- Om je projecten te optimaliseren

- Om hun risico te beperken

- Innoverende ideeën genereren

Volg ons!
Vertrouwelijkheid.
Contact.

+32 2 335 26 40

  • Blanc Facebook Icône
  • Blanc LinkedIn Icône
  • Blanc Icône Instagram
  • Blanc Icône YouTube
  • Blanc Twitter Icon

© 2020 by Trademark. Registered Logo.