top of page

SYSTEEMBEHEERDER.

5V5A5577.jpg

DE ESSENTIE VAN DE FUNCTIE.

 • LʼAdministrateur Système is verantwoordelijk voor de installatie, de configuratie en het onderhoud van informatiesystemen (hardware en software aanpak) bij onze klanten.

 • Zij neemt deel aan het technisch onderzoek en de ontwikkeling van de infrastructuren waarmee zij is belast.

 • Hij neemt deel aan de bepaling van de behoeften van de gebruikers en de cliëntbedrijven.

 • Hij moet kunnen instaan voor het onderhoud en de integratie van systemen: Linux, Apple OS X en iOS. Het is mogelijk dat in sommige gevallen ook Microsoft-systemen aanwezig zijn op de te onderhouden sites.

 • Zij zorgt ook voor de afhandeling van telefonische oproepen voor bijstand bij het op afstand oplossen van technische problemen van onze klanten.

DE BELANGRIJKSTE TAKEN.

De installatie - de parametrering - het onderhoud - de update - de evolutie - de vrijwaring - de restauratie - de planning - het toezicht - de raad - de ondersteuning - het technologisch overzicht in de technische perimeter van de hardware en de software van servertype, voornamelijk de systemen dʼexploitatie - het beheer van netwerken - het beheer van gegevensbanken - de samenstelling van rapporten - de codering van zijn uren - de materiële technische studie of van dienst - de samenstelling van materiële of dienstaanbiedingen.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.

 • Mogelijkheid om naar het buitenland te reizen (reiskosten, hotel betaald door het bedrijf volgens bepaalde criteria).

 • Er moeten regelmatig bijscholingen (en examens) worden gevolgd om een zo hoog mogelijk technisch niveau te handhaven.

 • Lʼintégration team spirit is uiterst belangrijk.

HET VOORGESTELDE CONTRACT.

 • Contract voor onbepaalde tijd.

 • Salaris volgens het profiel van de kandidaat (studiejaren, ervaring, ...).

 • Maaltijdbonnen.

 • Auto van de zaak.

 • Indien nodig wordt de PFI-modaliteit aanvaard om te zorgen voor de juiste opleiding en de verwerving, door de kandidaat, van de nodige vaardigheden.

DE VEREISTE BEKWAAMHEDEN VAN DE KANDIDAAT.

Bachelordiploma (3 jaar) in informatica of gelijkwaardige ervaring.

DE PLUSPUNTEN VAN DE KANDIDAAT.

 • Apple certificeringen.

 • Linux Certificaties.

 • Microsoft certificeringen.

 • Passie voor lʼinformatique en nieuwe technologieën.

 • Pedagogisch en in staat om les te geven.

 • Analytische geest en autodidact.

 • Een andere certificering (CISCO, CITRIX, Microsoft, Google, ...).

 • Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven.

 • Mogelijkheid om voorstellen te doen in geval van een zombie-invasie.

LE CONTRAT PROPOSÉ.

 • 1 - Contrat à durée indéterminée

 • 2 - Salaire en fonction du profil du candidat (années dʼétudes, expérience,...) 

 • 3 - Chèques repas

Sollicitaties kunnen worden ingediend door uw curriculum vitae en sollicitatiebrief te sturen naar het e-mailadres apply@underside.be

arrow&v
Importeer het bestand
Importeer het bestand
btn2.png

Merci pour votre candidature ! Nous revenons vers vous au plus vite :)

bottom of page